TRIPTERIUM T50 ICO REVIEW

TRIPTERIUM T50 ICO REVIEW
TRIPTERIUM T50 ICO REVIEW – Giới thiệu tổng quan dự án Tripterium T50

Lời hứa đơn giản đó là điều thú vị về Tripterium T50.
Bất cứ ai cũng có thể đầu tư vào 50 tiền điện tử hàng đầu bằng cách mua một mã thông báo duy nhất
Không cần chọn một người chiến thắng vì quỹ chỉ mục được mã hóa giúp mọi người dễ dàng
sở hữu một danh mục mã hóa đa dạng bằng cách sở hữu một mã thông báo duy nhất. ”

Website: https://www.tripterium.com/
Whitepaper: https://s3.amazonaws.com/tripteriumt50/Tripterium+T50+White+Paper.pdf
Twitter: https://twitter.com/tripterium
Facebook: https://www.facebook.com/tripterium/
Telegram: https://t.me/tripterium

Author: HieuNguyen175
Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2212782

TRIPTERIUM T50 ICO REVIEW