TOPEX ICO REVIEW – Công cụ tài chính đa chức năng sáng tạo để giao dịch

TOPEX ICO REVIEW - Công cụ tài chính đa chức năng sáng tạo để giao dịch
Topex.io Trao đổi tiền điện tử hoàn toàn mới với mã thông báo hữu ích 100%.Phân phối lợi nhuận. Chủ sở hữu TPX sẽ nhận được thu nhập thụ động hàng ngày từ lợi nhuận trao đổi…
Website: https://topex.io/
Whitepaper: https://topex.io/docs/wp/topex.pdf
Twitter: https://twitter.com/topex_io
Facebook: https://facebook.com/topex.io.exchange/
Telegram: https://t.me/topexio

Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2361988
ETH: 0x7B47d8375646E819d31a32E097d33aC53Aac93B0

TOPEX ICO REVIEW – Công cụ tài chính đa chức năng sáng tạo để giao dịch