[ICO REVIEW] SYPNAPSECOIN – Tổng quan dự án, Vấn đề và Giải pháp

Website: https://synapsecoin.net/ Whitepaper: https://synapsecoin.net/Content/img/en-US/whitePaper.pdf ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5084047 Facebook: https://www.facebook.com/synapsecoin Twitter: https://twitter.com/Synapsecoins Telegram: https://t.me/SynapsecoinICO Bitcointalk username: Andikey Bitcointalk profile URL: https://bitcointalk.org/index.php?act… ETH Address: 0x5c8B477D91531E17D6A9A592C8AAe2247f2286a5 [ICO REVIEW] SYPNAPSECOIN – Tổng quan dự án, Vấn đề và Giải pháp

PARQ ICO Review – Tổng Quan Dự án

Website: https://www.parqtoken.com/ WhitePaper: https://www.parqtoken.com/wp-content/uploads/2018/01/Whitepaper_PARQ.pdf Telegram: https://t.me/parqtoken Facebook: https://www.facebook.com/PARQtoken/ Twitter: https://twitter.com/PARQtoken Author by tamninhtam My bitcointalk profile : https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2166986 Address ETH : 0x6061490A6B4df7Bfda31AbD5508a549d45f89CF2 Telegram : @hathanhnhadb PARQ ICO Review – Tổng Quan Dự án

Tổng quan dự án ICO Ironx

– Website : https://ironx.io/ – ANN Thread: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5060579 – Whitepaper: https://ironx.io/IronX_WP_Version_1.2.pdf – Telegram : https://t.me/IronX_exchange – Twitter: https://twitter.com/IronXExchange – Facebook: https://www.facebook.com/IronXExchange/ – Reddit : https://www.reddit.com/r/IronX_Exchange/ ——————————– Author: chimthom9 Bitcointalk Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1811400 Tổng quan dự án ICO Ironx

#417 – Tổng Quan Crypto – Phân Tích Giá Bitcoin, Altcoin – Đâu Mới Là Giá Đáy? | Út Định | KTC

ĐĂNG KÝ THAM DỰ SỰ KIỆN VIETNAMCRYPTO SUMMIT 2018 LINK: https://kienthuccrypto.com/summit Chào mừng các bạn mới đến với kênh Youtube Kiến Thức Crypto – Nơi chia sẽ, cung cấp và đào tạo cho bạn những kiến thức về Tiền Điện…

Resto (RESTO) Đánh giá và tổng quan về ICO

Website: http://restotoken.org/ Whitepaper: https://restotoken.org/docs/WhitepaperRestoEN.pdf Telegram: https://t.me/restotoken Facebook: https://www.facebook.com/RestoToken Twitter: https://twitter.com/restoloyalty Author Username: denisgud Autho URL: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2294340 My Ethereum Address: 0xdCFad490Ee26e80AE33120072e2c594CCa249736 Resto (RESTO) Đánh giá và tổng quan về ICO

Tổng Quan Dự Án ICO Iconiq Lab

Website:https://iconiqlab.com/ Telegram:https://t.me/iconiqlabchat Twitter :https://twitter.com/iconiqlab **My channel : https://www.youtube.com/channel/UC9x_vLq5ZY4uHVXxJXoM9kw ———————————————————————————————————– ** Bitcointalk username : messi1306 **Bitcointalk profile url :https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1267652; **Wallet : 0xf0834afef4286bd8b94840e0252cdfa7cee121b7 Tổng Quan Dự Án ICO Iconiq Lab

[ICO REVIEW] BLOOCYS – Tổng quan dự án, Vấn đề và giải pháp

Website: https://www.bloocys.com/ Whitepaper: https://www.bloocys.com/wp-content/uploads/2018/09/bloocys_whitepaper.pdf ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5037566 Facebook: https://www.facebook.com/BlooCYSOfficial Twitter: https://twitter.com/bloocys Telegram: https://t.me/Bloocys_Official Reddit: https://www.reddit.com/user/bloocys Linkedin: https://www.linkedin.com/company/bloocys/ Instagram: https://www.instagram.com/bloocys/ Medium: https://medium.com/@bloocys Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCPhBeicsynGcFtb5zdlkPlw Bitcointalk username: Andikey Bitcointalk profile URL: https://bitcointalk.org/index.php?act… ETH Address: 0x5c8B477D91531E17D6A9A592C8AAe2247f2286a5 [ICO REVIEW] BLOOCYS – Tổng quan dự án,…

Tổng quan dự án ICO Namek

Website: https://www.namek.io/ ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4586730 Whitepaper: https://www.namek.io/docs/whitepaper.pdf FB: https://www.facebook.com/namekio/?_rdc=2&_rdr TW: https://twitter.com/Namek_io Medium: https://medium.com/@namekico Linkedin: https://www.linkedin.com/company/namekio/ Telegram: https://t.me/joinchat/GmCv_BCn0jawGxxfQ1lXQA ———————– Author: chimthom9 Bitcointalk Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1811400 Tổng quan dự án ICO Namek

#409 – Tổng Quan Crypto – Phân Tích Giá Bitcoin, Altcoin – Thị Trường Phục Hồi | Út Định | KTC

Chào mừng các bạn mới đến với kênh Youtube Kiến Thức Crypto – Nơi chia sẽ, cung cấp và đào tạo cho bạn những kiến thức về Tiền Điện Tử. #409 – Tổng Quan Crypto – Phân Tích Giá Bitcoin,…