Review ICO Lucre (LCR) – Nền tảng giao dịch thuật toán cho tiền điện tử

Website: https://www.lucretoken.com/ Whitepaper: https://www.lucretoken.com/docs/Lucre_WhitePaper_VN.pdf Telegram: https://t.me/LucreChat Facebook: https://www.facebook.com/lucreToken/ Twitter: https://twitter.com/LucreToken Medium: https://medium.com/@LucreToken Reddit: https://www.reddit.com/r/LucreToken ————————————————- Author: bufferfish Profile Bitcointalk URL: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1866834 Review ICO Lucre (LCR) – Nền tảng giao dịch thuật toán cho tiền điện tử

Bravo dự án ICO nền tảng thanh toán tuyệt vời

Website: http://bvo.trybravo.com Whitepaper: https://bvo.trybravo.com/BRAVO_Whitepaper_V1.pdf Telegram: https://t.me/BRAVOPay Facebook: https://www.facebook.com/bravopay/ Twitter: https://twitter.com/Bravo_Pay BitcoinTalk usename: hoaduoc https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1936817 Bravo dự án ICO nền tảng thanh toán tuyệt vời

JURA NETWORK ICO REVIEW – Bản Nâng Cấp Toàn Diện Blockchain Thế hệ mới [Zasco Group]

Jura Network là một blockchain công khai thế hệ mới kết hợp ưu điểm và cải tiến công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Mục tiêu của Jura Network là đưa ra giải pháp đáp ứng đồng thời ba yêu…

RATEONIUM ICO REVIEW – NỀN TẢNG XẾP HẠNG SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ DỰA TRÊN BLOCKCHAIN TOÀN CẦU

RATEONIUM ICO REVIEW – NỀN TẢNG XẾP HẠNG SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ DỰA TRÊN BLOCKCHAIN TOÀN CẦU – Website: https://rateonium.com/ – Whitepaper: https://rateonium.com/whitepaper.pdf – Telegram: https://t.me/rateonium_community – Twitter: https://twitter.com/rateonium – Bitcointalk Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2027069 – Myetherwallet:0x3AE5094abF75bf643173C2b9f0aDF3076Dad8A7b RATEONIUM ICO REVIEW –…

Atomic Wallet – Atomic ICO – Ví lạnh an toàn bảo mật

AWC AIRDROP- Install Atomic Wallet and request for the Airdrop here – https://atomicwallet.io/- Sigup Email and use promo code: PYPSS- Get a reward – it will be sent within a week after September, 1—————————————————Website: https://atomicwallet.io/Whitepaper: https://download.atomicwallet.io/atom…Telegram Group: https://t.me/atomicwalletchatANN Thread: https://bitcointalk.org/index.php?top…——————Author——————–Bitcointalk…

Ubex ICO REVIEW – Trao đổi quảng cáo phân cấp toàn cầu

Website: https://www.ubex.com/ Whitepaper: https://www.ubex.com/wp/Ubex-Whitepap… Twitter: https://twitter.com/ubex_ai/ Facebook: https://www.facebook.com/UbexAl/ Telegram: https://t.me/UbexAI Bitcointalk url:https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1958650 Ubex ICO REVIEW – Trao đổi quảng cáo phân cấp toàn cầu

ARAWTOKEN.io – Thanh Toán Phân Cấp Cho Hệ Sinh Thái – ICO Review

* Website: https://arawtoken.io/ *ANN thread: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3497194.0 *WhitePaper: https://arawtoken.io/assets/araw_whitepaper_english.pdf?v1.0 *Telegram: https://t.me/ArawTokenOfficial *Facebook: https://www.facebook.com/arawtoken *Twitter: https://twitter.com/arawtoken *By: YuongDump. Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2086882 ETH: 0x2873179C727b6CEb6379c8D1FD441Af977EFeB12 ARAWTOKEN.io – Thanh Toán Phân Cấp Cho Hệ Sinh Thái – ICO Review