#417 – Tổng Quan Crypto – Phân Tích Giá Bitcoin, Altcoin – Đâu Mới Là Giá Đáy? | Út Định | KTC

ĐĂNG KÝ THAM DỰ SỰ KIỆN VIETNAMCRYPTO SUMMIT 2018 LINK: https://kienthuccrypto.com/summit Chào mừng các bạn mới đến với kênh Youtube Kiến Thức Crypto – Nơi chia sẽ, cung cấp và đào tạo cho bạn những kiến thức về Tiền Điện…

#409 – Tổng Quan Crypto – Phân Tích Giá Bitcoin, Altcoin – Thị Trường Phục Hồi | Út Định | KTC

Chào mừng các bạn mới đến với kênh Youtube Kiến Thức Crypto – Nơi chia sẽ, cung cấp và đào tạo cho bạn những kiến thức về Tiền Điện Tử. #409 – Tổng Quan Crypto – Phân Tích Giá Bitcoin,…

Phân tích và đánh giá chung về dự án terawatt ico

Website: https://terawattled.com/ Whitepaper: https://terawattled.com/assets/Terawatt.pdf Twitter: https://mobile.twitter.com/terawatt_led Facebook: https://m.facebook.com/Terawatt/about Telegram: https://t.me/TeraWattICO Author: tomcuire18 Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2303904 ETH: 0x7A159aff39198d317e25af2071BD71263fFC33B5 Phân tích và đánh giá chung về dự án terawatt ico

Phân Tích Dự Án ICO ZAMZAM

Website :https://zam.io/en Whitepaper :https://zam.io/27d7a1b86038cddd9ea010f364922beb.pdf Telegram:https://t.me/zamzamchat Twitter :https://twitter.com/zamzambank **My channel : https://www.youtube.com/channel/UC9x_vLq5ZY4uHVXxJXoM9kw ———————————————————————————————————– ** Bitcointalk username : messi1306 **Bitcointalk profile url :https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1267652; **Wallet : 0xf0834afef4286bd8b94840e0252cdfa7cee121b7 #ico#bitcointalk#bounty Phân Tích Dự Án ICO ZAMZAM

Karatcoin ico reviews – phân tích và đánh giá tiềm năng ico dự án Karatcoin

Website: https://karatcoin.co/ WhitePaper: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/karatcoin.co/files/docs/KC_WP.pdf Telegram: https://t.me/KaratcoinGroup Facebook: https://www.facebook.com/karatcoin.co/ Twitter: https://twitter.com/Karatcoins By: LoriaLetourneau Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2308362 Karatcoin ico reviews – phân tích và đánh giá tiềm năng ico dự án Karatcoin