[ Giới thiệu ICO ] Dapps đã xây dựng trên nền tảng của IOVO

Website: http://iovo.io/ Telegram: https://t.me/iovoledger Medium: https://medium.com/@iovo Github: https://github.com/iovoledger Twitter: https://twitter.com/iovoledger Bct: Vkkokoda https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1898606 Wallet: 0x7780C0B49796De19D3628EDEc6143F8F611Df666 [ Giới thiệu ICO ] Dapps đã xây dựng trên nền tảng của IOVO

CITOWISE ICO Review – NỀN TẢNG BLOCKCHAIN DUY NHẤT CỦA THẾ GIỚI – hot ico 2018

CITOWISE ICO Review – NỀN TẢNG BLOCKCHAIN DUY NHẤT CỦA THẾ GIỚI – hot ico 2018 ——————- website : https://ico.citowise.com/ twitter : https://twitter.com/citowise facebook : https://www.facebook.com/citowise/ telegram : https://www.facebook.com/citowise/ ——————- bitcointalk username : Marlo0619 CITOWISE ICO Review – NỀN TẢNG…

ENCRYBIT ICO Review Trao đổi tiền điện tử đầu tiên với một nền tảng giao dịch hiện đại

Website: https://encrybit.io/ Facebook: https://www.facebook.com/encrybitofficial/ Twitter: https://twitter.com/enbofficial Whitepaper: https://encrybit.io/pdf/encrybit-wp-v1.pdf Telegram: https://t.me/encrybit Bitcointalk username: parkysik My Profile BitcoinTalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1133078 My ETH wallet: 0xf8c3305cE2468135d5aa1058aE56d8fE21Eb642f ENCRYBIT ICO Review Trao đổi tiền điện tử đầu tiên với một nền tảng giao dịch hiện đại

[Review ICO] Giới thiệu nền tảng TEMCO

OFFICIAL WEBSITE : http://www.temco.io Whitepaper EN: https://www.temco.io/templates/temco_whitepaper_en.pdf KR BLOG : https://brunch.co.kr/@temcolabs EN BLOG : https://medium.com/temcolabs Twitter: @temcolabs Telegram: https://t.me/temcolabs https://bitcointalk.org/index.php?topic=5027072.0 Reddit: https://www.reddit.com/r/temcolabs Author : Bitcointalk Username : nguyenthitam88 Bitcointalk url : https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1613875 My Ethereum Wallet: 0x2F1b57FbEf83e885dD74f5E1912A674Ab6ea72B4 [Review ICO] Giới thiệu…

Review ICO Lucre (LCR) – Nền tảng giao dịch thuật toán cho tiền điện tử

Website: https://www.lucretoken.com/ Whitepaper: https://www.lucretoken.com/docs/Lucre_WhitePaper_VN.pdf Telegram: https://t.me/LucreChat Facebook: https://www.facebook.com/lucreToken/ Twitter: https://twitter.com/LucreToken Medium: https://medium.com/@LucreToken Reddit: https://www.reddit.com/r/LucreToken ————————————————- Author: bufferfish Profile Bitcointalk URL: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1866834 Review ICO Lucre (LCR) – Nền tảng giao dịch thuật toán cho tiền điện tử

#1 Giới thiệu dự án LOLIGO, nền tảng huy động ICO

Website : https://loligo.co/ Whitepaper : https://loligo.co/assets/doc/LOLIGO-EN-V0.68.pdf Facebook : https://www.facebook.com/loligo.co Twitter : https://twitter.com/Loligo_co Telegram : https://t.me/loligoico Bounty : https://bitcointalk.org/index.php?topic=4993513 ANN : https://bitcointalk.org/index.php?topic=4847741.0 Tác giả : minhxx BCT url : https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1562078 #1 Giới thiệu dự án LOLIGO, nền tảng huy động ICO

[Review ICO] Giới thiệu nền tảng TEMCO- Supply Chain Powered by Bitcoin Network, RSK blockchain

Site: https://www.temco.io/#/ Whitepaper: https://www.temco.io/templates/temco_whitepaper_en.pdf KR BLOG : https://brunch.co.kr/@temcolabs EN BLOG : https://medium.com/temcolabs Twitter: @temcolabs Telegram: https://t.me/temcolabs bitcointalk username: trantruonganhvu99 Bitcointalk profile link: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2442876;sa=summary Telegram: https://t.me/trantanhvu ETH address:0x9107af3951EbfD05f3D140de8e827F953d144A25 [Review ICO] Giới thiệu nền tảng TEMCO- Supply Chain Powered by Bitcoin Network,…

[ICO REVIEW] Giới thiệu và đánh giá dự án MPCX – Nền tảng quản lý tài sản kỹ thuật số

#MPCX #XDMCtoken #MPCXico Website: https://mpcx.co/ ANN Thread: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3443279.80 Twitter: https://twitter.com/MPCXPlatform Telegram: https://t.me/MPCXPlatfromCommunity Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1gKlwCkRAS_2y3gqyda_DfoZayHw-Qfe9/view ————author————- Bitcointalk username: thiendaicat ETH Wallet: 0x85b2Cc950D5D68Cd163Dc17827f085DFb12E9DD4 [ICO REVIEW] Giới thiệu và đánh giá dự án MPCX – Nền tảng quản lý tài sản kỹ thuật…

ICO Temco nền tảng chuỗi cung ứng hiện đại nhất

#ICO #SupplyChain #TEMCO #RSK #BitcoinNetwork Bitcointalk name: Henmero https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1881994 Ethereum wallet: 0x0Ac58f118b6E5A47dc2e0B7410e9E835752F256b Website: https://temco.io/ Telegram: https://t.me/TEMCOLABS GitHub: https://github.com/temcolabs/token Facebook: https://www.facebook.com/TEMCOLABS/ ICO Temco nền tảng chuỗi cung ứng hiện đại nhất

Review Tăng trưởng Mã thông báo dự án ICO Loveblock

Website: https://www.loveblock.one/ WhitePaper: https://www.loveblock.one/static/LoveBlock%20Whitepaper.pdf Twitter: https://www.twitter.com/theloveblock Instagram: https://www.instagram.com/theloveblock/ Facebook: https://www.facebook.com/theloveblock/ ————————– Author: chimthom9 Bitcointalk Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1811400 ETH: 0x95483EBC6291f72858e20309f6738F434Afb7F36 Review Tăng trưởng Mã thông báo dự án ICO Loveblock