#1 Giới thiệu dự án LOLIGO, nền tảng huy động ICO

Website : https://loligo.co/ Whitepaper : https://loligo.co/assets/doc/LOLIGO-EN-V0.68.pdf Facebook : https://www.facebook.com/loligo.co Twitter : https://twitter.com/Loligo_co Telegram : https://t.me/loligoico Bounty : https://bitcointalk.org/index.php?topic=4993513 ANN : https://bitcointalk.org/index.php?topic=4847741.0 Tác giả : minhxx BCT url : https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1562078 #1 Giới thiệu dự án LOLIGO, nền tảng huy động ICO

[Review ICO] Giới thiệu nền tảng TEMCO- Supply Chain Powered by Bitcoin Network, RSK blockchain

Site: https://www.temco.io/#/ Whitepaper: https://www.temco.io/templates/temco_whitepaper_en.pdf KR BLOG : https://brunch.co.kr/@temcolabs EN BLOG : https://medium.com/temcolabs Twitter: @temcolabs Telegram: https://t.me/temcolabs bitcointalk username: trantruonganhvu99 Bitcointalk profile link: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2442876;sa=summary Telegram: https://t.me/trantanhvu ETH address:0x9107af3951EbfD05f3D140de8e827F953d144A25 [Review ICO] Giới thiệu nền tảng TEMCO- Supply Chain Powered by Bitcoin Network,…

[ICO REVIEW] Giới thiệu và đánh giá dự án MPCX – Nền tảng quản lý tài sản kỹ thuật số

#MPCX #XDMCtoken #MPCXico Website: https://mpcx.co/ ANN Thread: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3443279.80 Twitter: https://twitter.com/MPCXPlatform Telegram: https://t.me/MPCXPlatfromCommunity Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1gKlwCkRAS_2y3gqyda_DfoZayHw-Qfe9/view ————author————- Bitcointalk username: thiendaicat ETH Wallet: 0x85b2Cc950D5D68Cd163Dc17827f085DFb12E9DD4 [ICO REVIEW] Giới thiệu và đánh giá dự án MPCX – Nền tảng quản lý tài sản kỹ thuật…

ICO Temco nền tảng chuỗi cung ứng hiện đại nhất

#ICO #SupplyChain #TEMCO #RSK #BitcoinNetwork Bitcointalk name: Henmero https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1881994 Ethereum wallet: 0x0Ac58f118b6E5A47dc2e0B7410e9E835752F256b Website: https://temco.io/ Telegram: https://t.me/TEMCOLABS GitHub: https://github.com/temcolabs/token Facebook: https://www.facebook.com/TEMCOLABS/ ICO Temco nền tảng chuỗi cung ứng hiện đại nhất

Review Tăng trưởng Mã thông báo dự án ICO Loveblock

Website: https://www.loveblock.one/ WhitePaper: https://www.loveblock.one/static/LoveBlock%20Whitepaper.pdf Twitter: https://www.twitter.com/theloveblock Instagram: https://www.instagram.com/theloveblock/ Facebook: https://www.facebook.com/theloveblock/ ————————– Author: chimthom9 Bitcointalk Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1811400 ETH: 0x95483EBC6291f72858e20309f6738F434Afb7F36 Review Tăng trưởng Mã thông báo dự án ICO Loveblock

Blockfreelancer ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Nền Tảng

Website – https://blockfreelancer.com/tokensale/ WhitePaper – https://blockfreelancer.com/tokensale/bfc-whitepaper.pdf Telegram – https://t.me/joinchat/Isg4fxBIUNevymiu0gYPQA BTT Name: moonstruck BTT Link: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1012906 ETH wallet: 0x69e3a6B5C07be1f1d874d0263e27F521D6b3D323 Blockfreelancer ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Nền Tảng

SecretConnection ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Nền Tảng

Website: https://secret-connection.net/ Whitepaper: https://secret-connection.net/docs/SecretConnectionWP_EN.pdf Telegram: https://t.me/sctcoinchat Facebook: https://www.facebook.com/sctconnectico Twitter: https://twitter.com/SctToken Author: fatema Bitcointalk Profile URL: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1104414 Eth: 0x70C9E36efbf6b14B9595D146C7FBE7686adb717A SecretConnection ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Nền Tảng

Ccnowpro ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Nền Tảng

WEBSITE: https://ccnowpro.com/ ANN Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4972001.msg44840108#msg44840108 WHITEPAPER: https://drive.google.com/file/d/1RbdmFfFUfjB_Dw-JlUTXPrY0MqredttU/view TELEGRAM: https://t.me/ICO_CustomCoin_Platform ————————————————————————————————————- Author: xiaozay Bitcointalk profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1789940 Ccnowpro ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Nền Tảng

[BOUNTY] [ICO] CRYPTOLANCERS (CLT) – Một nền tảng chuyên dụng cho các giải pháp tự do và web

Website: https://cryptolancers.network/ Whitepaper: https://cryptolancers.network/whitepaper.pdf Telegram: https://t.me/cryptolancers_official Facebook: https://web.facebook.com/cryptolancersnetwork/ Twitter: https://twitter.com/CryptolancersN1 —————————————— My Profile: Bitcointalk username: hamongkhadb Bitcointalk ULR: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2153299 Twitter ULR: https://twitter.com/hamongkhadb Telegram URL: https://t.me/hamongkha ETH: 0x18d6234969bf7e3edc6635c110a54ccd0a49a490 [BOUNTY] [ICO] CRYPTOLANCERS (CLT) – Một nền tảng chuyên dụng cho các giải…

Bravo dự án ICO nền tảng thanh toán tuyệt vời

Website: http://bvo.trybravo.com Whitepaper: https://bvo.trybravo.com/BRAVO_Whitepaper_V1.pdf Telegram: https://t.me/BRAVOPay Facebook: https://www.facebook.com/bravopay/ Twitter: https://twitter.com/Bravo_Pay BitcoinTalk usename: hoaduoc https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1936817 Bravo dự án ICO nền tảng thanh toán tuyệt vời