[ Thông tin ICO ] Tầm nhìn của dự án ICOVO

Website: https://icovo.co/ [ANN] Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4468796.0 Whitepaper: https://icovo.co/whitepaper/wp_service_en.pdf TokenSale: https://icovo.co/whitepaper/wp_tokensale_en.pdf ———————————————————————————————————– Telegram Channel: https://t.me/ICOVOChanel/ Telegram Gruop: https://t.me/icovoco Facebook: https://www.facebook.com/icovoco/ Twitter: https://twitter.com/ICOVOCO Medium: https://medium.com/icovo Github: https://github.com/icovo ———————————————————————————————————– Bitcointalk usename: ChenzengHiu Bitcointalk profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2351455 [ Thông tin ICO ] Tầm nhìn của dự…

CINDX ICO REVIEW – Trung tâm quản lý tài sản điện tử

CIDNX là Trung tâm quản lý tài sản điện tử. Chúng tôi giải quyết các vấn đề của nhà đầu tư, nhà giao dịch và nhà phát triển Website: https://cindx.io Whitepaper: https://static.cindx.io/en/whitepaper.pdf Twitter: https://twitter.com/CINDXPlatform Facebook: https://www.facebook.com/cindx.io/ Telegram: https://t.me/cindx_official ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4421275.0…