Eloncity ICO Review – Giới thiệu chi tiết dự án ico Eloncity

Eloncity ICO Review – Giới thiệu chi tiết dự án ico Eloncity Website: https://eloncity.io/ Twitter: https://twitter.com/Eloncity_io Facebook: https://www.facebook.com/Eloncity-229599404279234/?modal=admin_todo_tour ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4465922 Krypital Bounty Group: https://t.me/KrypitalBounty Eloncity Group: https://t.me/Eloncity Krypital News: https://t.me/KrypitalNews Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1905736 ETH: 0x9095223E84a7c74fc9933521d8637d43e7EfD6d8 Eloncity ICO Review – Giới thiệu…

BIZAVEST.INFO – Giải Phóng Sức Mạng Của Analytics Phân Cấp – ICO Review

* Website: https://bizavest.info/ *ANN thread: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2490619.0 *WhitePaper: https://www.bizavest.info/whitepaper.pdf *Telegram: https://t.me/bizavest *Facebook: http://facebook.com/bizacoin *Twitter: http://twitter.com/bizacoin *By: YuongDump. Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2086882 ETH: 0x2873179C727b6CEb6379c8D1FD441Af977EFeB12 BIZAVEST.INFO – Giải Phóng Sức Mạng Của Analytics Phân Cấp – ICO Review

ZERO CARBON Project (ICO review)

WebSite: https://www.zerocarbonproject.com/ ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3396140.0 WhitePaper: https://www.zerocarbonproject.com/white-paper/ Twitter: https://twitter.com/ZeroCarbonPrjct FaceBook: https://www.facebook.com/Zero-Carbon-Project-1994928630745331/ Telegram: https://t.me/ZeroCarbonProject Bounty Telegram : http://t.me/zerocarbonbounty BTT:https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2131286 ETH: 0x5F845b4ca5A48b13eCc0928d1e7A1E9C6dBE4E67 ZERO CARBON Project (ICO review)

OPIRIA & PDATA ICO Review ( Part 2 )

website: https://opiria.io/ whitepaper: https://opiria.io/static/docs/Opiria-PDATA-Whitepaper.pdf ANN thread: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3076122.0 twitter: https://twitter.com/PDATA_Token telegram: https://t.me/pdatatoken My bitcointalk profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1466630 ETH: 0x8772801A0CbcDbb9fd8986aA0145856A2a2abE0c OPIRIA & PDATA ICO Review ( Part 2 )

[Review] ICO XTRD Bringing Mature Financial Technologies to Cryptocurrency

Website: https://xtrd.io/ Whitepaper: https://xtrd.io/xtrd_whitepaper.pdf ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4477503 Telegram: https://t.me/xtradecommunity ——————————————————————————————————- Bitcointalk username: nguyennhahn Bitcointalk profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1932860 ETH: 0xd78bD85e5546302BBe8536DbDdE68F61EAadD5E9 [Review] ICO XTRD Bringing Mature Financial Technologies to Cryptocurrency

Labstart #ICO review

WebSite: https://labstart.tech/ WhitePaper: https://labstart.tech/ressources/uploads/whitepaper.pdf Twitter: https://twitter.com/LabStartTech FaceBook: https://www.facebook.com/labstart.tech/ Telegramm: https://t.me/LabStart BTT: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2027178 ETH: 0xa76fC8cC67c2E25E32984C0C92949C7ac222aB4A Labstart #ICO review

Thinkcoin ICO REVIEW – Mã giao dịch kỹ thuật số làm nền tảng cho mạng TradeConnect.

Thinkcoin ICO REVIEW – Mã giao dịch kỹ thuật số làm nền tảng cho mạng TradeConnect. ThinkCoin là một cryptocurrency được thiết kế để cho phép giao dịch trong các sản phẩm tài chính và tiền điện tử giữa các…