PARKRES ICO REVIEW – TOKEN HOT 2018

PARKRES ICO REVIEW – TOKEN HOT 2018 + Website: https://parkres.org/ + ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3671573 + Whitepaper: https://parkres.org/Parkreswhitepaper.pdf + Telegram: https://t.me/parkres + Facebook: https://www.facebook.com/parkresico/ + Twitter: https://twitter.com/ParkresICO ———————————————————————– Bitcointalk username : hongtham My bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1953360 My eth wallet: 0x70aAa743D41738AaCb30BB4720478772fD16F616 PARKRES ICO REVIEW…

ARAW ICO 2018 – REVIEW NOW

Website: https://arawtoken.io/ Whitepaper: https://arawtoken.io/assets/araw_whitepaper.pdf?v1.7 Telegram: https://t.me/ArawTokenOfficial ANN : https://bitcointalk.org/index.php?topic=3497194.0 My ETH : 0x9B16dAEbA4405C9420cb1B27eD88E1a625694aEC Bitcointalk username – LoriaLetourneaudsa2 My profile Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2311924;sa=summary ARAW ICO 2018 – REVIEW NOW

Review ICO Paygine 2018

Website: https://www.paygine.com/ Whitepaper: https://www.paygine.com/assets/helpers/files/en.pdf Telegram: https://t.me/paygine_official LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/payg Twitter: https://twitter.com/paygine Medium: https://medium.com/paygine Facebook: https://www.facebook.com/paygine/ My ETH : 0x34CD31C9DEaB928B63cECf6009538c27Faf4A6E1 Bitcointalk username – encarnacionelke2 My profile Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2308373;sa=summary Review ICO Paygine 2018

Review ICO Paygine 2018

Website: https://www.paygine.com/ Whitepaper: https://www.paygine.com/assets/helpers/files/en.pdf Telegram: https://t.me/paygine_official LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/payg Twitter: https://twitter.com/paygine Medium: https://medium.com/paygine Facebook: https://www.facebook.com/paygine/ My ETH : 0x34CD31C9DEaB928B63cECf6009538c27Faf4A6E1 Bitcointalk username – encarnacionelke2 My profile Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2308373;sa=summary Review ICO Paygine 2018

[Review ICO] – Giới thiệu dự án EXTRADECOIN

—————– Web: https://extradecoin.com/#/ Wp: https://drive.google.com/file/d/1ZOZiqfFTu71UiY5-FAWTnHWa2uKqH4wV/view ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4789548 Twitter: https://twitter.com/Extradecoin1 Fb: https://www.facebook.com/extradecoin Telegram: https://t.me/extradecoinofficial —————— Author: Dangvuongbtc Bitcointalk Profile:https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1288286 ETH: 0x34CCd4762523B7F97c7F38d11A43F4681BCe4926 [Review ICO] – Giới thiệu dự án EXTRADECOIN

HumanCoin ICO Review Giới thiệu WhitePaper

HumanCoin là tiền điện tử thương mại điện tử mới được thúc đẩy bởi giao thức khai thác Proof of Charity Website : https://www.humancoin.net/ Whitepaper : http://docs.humancoin.net/HumanCoin_whitepaper_en.pdf ANN : https://bitcointalk.org/index.php?topic=4469466 Bounty : https://bitcointalk.org/index.php?topic=4471521 Facebook : https://www.facebook.com/Human-Coin-1049107488575656 Twitter : https://twitter.com/humancoinnet Telegram…

Tombola ICO REVIEW – Phân tích WhitePaper

Website: https://www.tombola.io/ Whitepaper: https://www.tombola.io/tombola_whitepaper_english.pdf ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4459085.msg39926039#msg39926039 Twitter: https://twitter.com/TOMBOLA_COIN Medium: https://medium.com/@tombola Telegram: https://t.me/TBL_tombola Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2139561 ETH: 0xF0e3CAEd3755166793D9865ca3d6153Dc5c92Ec5 Tombola ICO REVIEW – Phân tích WhitePaper