Elysian ico review – Đánh giá tổng quan dự án biến đổi mạnh mẽ mô hình kinh doanh TMDT

Nhiều cải tiến về hiệu quả và bảo mật sẽ hiển nhiên đối với các nhà đầu tư và người tiêu dùng, chẳng hạn như phân phối nhanh hơn, bảo mật dữ liệu khách hàng và bảo vệ chống trộm…

Tổng quan về ICO Smart Containers

Website: https://smartcontainers.ch/en/ Whitepaper: https://smartcontainers.ch/en/assets/… Telegram: https://t.me/smartcontainers Facebook: https://www.facebook.com/Smart-Contai… Twitter: https://twitter.com/SMARC_ICO Reddit: https://www.reddit.com/r/SmartContain… Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?top… Bitcointalk usename: hoaduoc ETH wallet: 0x80467F11A938dA7De42220F8072eb45D22Da7634 Tổng quan về ICO Smart Containers

GRE ICO REVIEW – xây dựng cơ sở hạ tầng và nền tảng giao dịch cho ngành quản lý rủi ro

GRE ICO REVIEW – xây dựng cơ sở hạ tầng và nền tảng giao dịch cho ngành quản lý rủi ro. Xem thêm thông tin tại đường Links bên dưới: Author: xoctoan21 Website: https://www.gref.io/index.html Whitepaper: https://shimo.im/docs/z3hxFLzpYVgxj1SB Twitter: https://twitter.com/GRE_RISK Facebook: https://www.facebook.com/GRE-Foundation-2080066572230352/…

Localcoinswap ICO Review – Đánh giá tổng quan dự án ico Localcoinswap

Localcoinswap ICO Review – Đánh giá tổng quan dự án ico Localcoinswap Website: https://www.localcoinswap.com/ Whitepaper: https://www.localcoinswap.com/LocalCoinSwap_whitepaper_v1.0.pdf Twitter: https://twitter.com/Localcoinswap_ Facebook: https://www.facebook.com/localcoinswap/ Telegram: https://t.me/localcoinswap Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1905736 ETH: 0x9095223E84a7c74fc9933521d8637d43e7EfD6d8 Localcoinswap ICO Review – Đánh giá tổng quan dự án ico Localcoinswap