AIVON.io – Xem Video Với Trí Thông Minh Nhân Tạo – ICO Review

#Aivon #aivonico #tokensale #AI #Blockchain #aivonio Aivon | Xem Video Với Trí Thông Minh Nhân Tạo *Website: https://aivon.io/ *ANN thread: https://bitcointalk.org/index.php?top… *WhitePaper: https://aivon.io/download-whitepaper/ *Telegram: http://t.me/aivonio *Facebook: http://www.facebook.com/aivonio *Twitter: http://www.twitter.com/aivonio *By: YuongDump. Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2086882 ETH: 0x2873179C727b6CEb6379c8D1FD441Af977EFeB12 AIVON.io – Xem Video Với…

Nhận xét, đánh giá dự án GameXCoin – ICO Review

Website : https://www.gamexcoin.io/ Whiteppaper : https://goo.gl/CZxSgg Twitter : https://twitter.com/GXC_Official Facebook: https://www.facebook.com/gxc.world Medium : https://medium.com/game-x-coin Github : https://github.com/game-x-coin Telegram (Korean) : https://t.me/GXC_KR Telegram (English) : https://t.me/GXC_EN Author: Bitcointalk Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2403273 ETH : 0x2F9B776432EabE67a9e4aD241A6354FA1DFED26d Nhận xét, đánh giá dự án GameXCoin –…

#221 AIRDROP ICO hướng dẫn nhận token $ miễn phí 45000 QUIN = 4000 BitUSD

+link đăng ký 45000 token QUIN ; https://ico.quinads.com/?ref=Q9tpG2PJ +link đăng ký 4000 token BitUSD ; https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK4T_gilZDf9LcW8zQdrBLrzC2jNqDzE7O8ugESAaVDf_MEA/formResponse “Refferral Username (@)” các bạn điền; @LEVANKHA + p2 LINK SÀN TÔI GIAO DỊCH; +1 link đăng ký sàn BITMEX ; https://www.bitmex.com/register/jcMfCo +2 link…

#211 airdrop ico nhận token $ miễn phí 1000 PTS nhanh nào bạn

+link đăng ký 1000 PTS ; https://workchain.io/registration?code=CEOLEVANKHA:zhL8ppoQtm + p2 LINK SÀN TÔI GIAO DỊCH; +1 link đăng ký sàn BITMEX ; https://www.bitmex.com/register/jcMfCo +2 link đăng ký sàn bitforex ; https://www.bitforex.com/registered?i… +3 LINK SÀN ; https://mercatox.com/?referrer=419598 +4 LINK SÀN COB; https://cobinhood.com?referrerId=4de7……

# 201 airdrop ico nhận token miễn phí đơn giản EMT 50000 +, OSRS 16000, +TETE 25000

+link EMT 50000, OSRS 16000, TETE 25000  ID TELEGAM GIỚI THIỆU ; @LEVANKHA VÍ ETH; 0xC4a9A0a1279180fdD3A7FaeE7E064317B57FC5Ee EMT 50000 LINK 1 ; https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci4puecdxruqm9o2noKtqX_1FAu8pGYDdKcf9NTQffh6Wkjw/formResponse OSRS 16000 LINK 2; https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV0OIFCSu6XB_ak7Sxkx9yBv1ZPLBDZakcc5vvurBCmrY1Iw/formResponse TETE 25000  LINK 3; https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5zOnO8EBcdeH170_ycHOWAJsXQBoka6OG_izwWL5ZSOQEqQ/formResponse +p2 LINK SÀN TÔI GIAO DỊCH; +link dđăng…