Lina.review ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Lina ICO

Lina.review là một hệ sinh thái cho người đánh giá, chuyên gia và doanh nghiệp trên khắp thế giới, được hỗ trợ và kết nối bởi blockchain . Website: https://lina.review/ Whitepaper: https://lina.review/lina_whitepaper.pdf ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2767700 Facebook: https://www.facebook.com/LinaNework/ Twitter: https://twitter.com/lina_network Telegram: https://t.me/linareviewintl…

LINA.REVIEW ICO Review – Phân tích Dự án

Website : https://lina.review/ WP : https://lina.review/lina_whitepaper.pdf Twitter: https://twitter.com/lina_network Facebook: https://www.facebook.com/LinaNework/ Telegram: https://t.me/linareviewintl Bitcointalk:https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1381990;sa=summary ETH: 0xC9B0B1d04Ed358867e303DD3c07e289DE0359079 LINA.REVIEW ICO Review – Phân tích Dự án