[ICO REVIEW] Giới thiệu và đánh giá dự án MPCX – Nền tảng quản lý tài sản kỹ thuật số

#MPCX #XDMCtoken #MPCXico Website: https://mpcx.co/ ANN Thread: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3443279.80 Twitter: https://twitter.com/MPCXPlatform Telegram: https://t.me/MPCXPlatfromCommunity Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1gKlwCkRAS_2y3gqyda_DfoZayHw-Qfe9/view ————author————- Bitcointalk username: thiendaicat ETH Wallet: 0x85b2Cc950D5D68Cd163Dc17827f085DFb12E9DD4 [ICO REVIEW] Giới thiệu và đánh giá dự án MPCX – Nền tảng quản lý tài sản kỹ thuật…

[ICO REVIEW] JOYS.DIGITAL – Mua Hàng Hoá Và Dịch Vụ Cho Bất Kỳ Loại Tiền Đie

* Website: https://joys.digital/ *ANN thread: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3465786.new#new *WhitePaper: http://download.joys.digital/docs/JOYS_White_Paper-EN.pdf *Telegram: https://t.me/joys_digital *Facebook: https://www.facebook.com/JoysDigitalPlatform/ *Twitter: https://twitter.com/Joys_digital *By: earn1000btc. Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2106330 ETH: 0x2873179C727b6CEb6379c8D1FD441Af977EFeB12 [ICO REVIEW] JOYS.DIGITAL – Mua Hàng Hoá Và Dịch Vụ Cho Bất Kỳ Loại Tiền Đie

Storweey – Thương mại điện tử cho kỷ nguyên Blockchain – ICO REVIEW

Website: https://www.storweey.net/ Whitepaper: https://www.storweey.net/whitepaper ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3190782.0 Twitter: https://twitter.com/storweey Facebook: https://www.facebook.com/Storweey Telegram: https://t.me/storweey Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2139561 ETH: 0xF0e3CAEd3755166793D9865ca3d6153Dc5c92Ec5 Storweey – Thương mại điện tử cho kỷ nguyên Blockchain – ICO REVIEW