Giới thiệu tóm tắt về dự án Ethereum Classic Vision ICO Review – part 4

Hard fork Ethereum – Ethereum Classic Vision – 11.01.19 —————————— Whitepaper: https://ethereumcv.io/whitepaper.pdf Website: https://ethereumcv.io/#subscribe Link ví ETCV: https://etcvwallet.com/ https://t.me/ethereum_classic_vision Bitcointalk Username: Thai19 Your BitcoinTalk profile link: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2184506 Giới thiệu tóm tắt về dự án Ethereum Classic Vision ICO Review –…

[ Giới thiệu ICO ] Thông tin lộ trình và đội ngũ dự án IOVO

Website: http://iovo.io/ Telegram: https://t.me/iovoledger Medium: https://medium.com/@iovo Github: https://github.com/iovoledger Twitter: https://twitter.com/iovoledger Bct: Vkkokoda https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1898606 Wallet: 0x7780C0B49796De19D3628EDEc6143F8F611Df666 [ Giới thiệu ICO ] Thông tin lộ trình và đội ngũ dự án IOVO

[ Giới thiệu ICO ] Những điều cần biết về IOVO

Website: http://iovo.io/ Telegram: https://t.me/iovoledger Medium: https://medium.com/@iovo Github: https://github.com/iovoledger Twitter: https://twitter.com/iovoledger Bct: Vkkokoda https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1898606 Wallet: 0x7780C0B49796De19D3628EDEc6143F8F611Df666 [ Giới thiệu ICO ] Những điều cần biết về IOVO

[ Giới thiệu ICO ] Dapps đã xây dựng trên nền tảng của IOVO

Website: http://iovo.io/ Telegram: https://t.me/iovoledger Medium: https://medium.com/@iovo Github: https://github.com/iovoledger Twitter: https://twitter.com/iovoledger Bct: Vkkokoda https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1898606 Wallet: 0x7780C0B49796De19D3628EDEc6143F8F611Df666 [ Giới thiệu ICO ] Dapps đã xây dựng trên nền tảng của IOVO

CITOWISE ICO Review – NỀN TẢNG BLOCKCHAIN DUY NHẤT CỦA THẾ GIỚI – hot ico 2018

CITOWISE ICO Review – NỀN TẢNG BLOCKCHAIN DUY NHẤT CỦA THẾ GIỚI – hot ico 2018 ——————- website : https://ico.citowise.com/ twitter : https://twitter.com/citowise facebook : https://www.facebook.com/citowise/ telegram : https://www.facebook.com/citowise/ ——————- bitcointalk username : Marlo0619 CITOWISE ICO Review – NỀN TẢNG…

Reviews giới thiệu giao thức nội dung ICO Contents Protocol

Website: https://contentsprotocol.io/ Telegram: https://t.me/contents_protocol_en Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1OJizH-oS8yxJgO-RPnUKJQiU45bW4I_5/view Facebook: https://www.facebook.com/ContentsProtocol/ Bitcointalk usename: leduncrazy https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1936805 0xAD9cabBFf9eD001e8Cb37f1A4D02DB7678e8baBa Reviews giới thiệu giao thức nội dung ICO Contents Protocol

[Review ICO] PARQ Token || Giới Thiệu Dự Án

PARQ Tạo các thành phố xanh, thông minh và được kết nối Website: http://www.parqtoken.com/ Whitepaper: https://www.parqtoken.com/wp-content/uploads/2018/01/Whitepaper_PARQ.pdf ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4215740.0 Twitter: https://twitter.com/PARQtoken Facebook: https://www.facebook.com/PARQtoken-1753498984673207/ Telegram: https://t.me/joinchat/I4LnZAYedLZ61aJgkuBvfg Written by Bitcointalk username: vohoailinh Bitcointalk profile link: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2429766 Telegram: https://t.me/vohoailinh ETH: 0x83796F67f45D301E87747E7602982F7fD1B117ad [Review ICO] PARQ…

[Review ICO] Securypto || Giới Thiệu Dự Án

Securypto Khi bảo mật có vấn đề Website: https://www.securypto.io/ ANN Thread: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5055447 Whitepaper: https://www.securypto.io/#Whitepapertab Telegram community: https://t.me/securypto Twitter: https://twitter.com/Securypto Facebook: https://www.facebook.com/pg/securypto/ Written by Bitcointalk username: vohoailinh Bitcointalk profile link: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2429766 Telegram: https://t.me/vohoailinh ETH: 0x83796F67f45D301E87747E7602982F7fD1B117ad [Review ICO] Securypto || Giới Thiệu…