HUMANCOIN ICO REVIEW – PHÂN TÍCH BẢN GIẤY TRẮNG

– Website: https://www.humancoin.net/ – Whitepaper: http://docs.humancoin.net/HumanCoin_whitepaper_en.pdf – Telegram: https://t.me/HumancoinChannel – Facebook: https://www.facebook.com/Human-Coin-1049107488575656 – Twitter: https://twitter.com/humancoinnet – Credit by: Susugiang – Bitcointalk Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2027069 – Myetherwallet:0x3AE5094abF75bf643173C2b9f0aDF3076Dad8A7b HUMANCOIN ICO REVIEW – PHÂN TÍCH BẢN GIẤY TRẮNG

Giấy trắng dự án ICO TOIKPIE

Xem thêm thông tin chi tiết về dự án dưới đây: – Website: https://tokpie.io/signup – ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3253647 – Whitepaper: https://tokpie.io/assets/downloads/tokpie_whitepaper.pdf – Telegram: https://t.me/tokpie – Twitter: https://twitter.com/tokpie_io – Facebook: https://www.facebook.com/tokpie.io – By: layla0392 – Bitcointalk Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2097082 – Myetherwallet: 0x94Ea9F2de4B55c8bf7Fa0FCe3AE9eDc13F0e205D Giấy…