VIDY ICO REVIEW Giới thiệu, phân tích và đánh giá dự án

Website: https://vidy.com/ Whitepaper: https://vidy.com/static/whitepaper.pdf ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4513155.msg40635736#msg40635736 Author: fatema Bitcointalk Profile URL: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1104414 Eth: 0x70C9E36efbf6b14B9595D146C7FBE7686adb717A VIDY ICO REVIEW Giới thiệu, phân tích và đánh giá dự án

Đánh giá dự án ICO MyCryptoBank

Website : https://mycryptobank.io/ Whiteppaper : https://mycryptobank.io/docs/MyCryptoBank-white-paper.pdf Twitter: https://twitter.com/MyCryptoBank Facebook: https://www.facebook.com/Mycryptobank?_rdc=2&_rdr Telegram: https://t.me/MyCryptoBank Linked In: https://www.linkedin.com/company/my-cryptobank/ Reddit: https://www.reddit.com/user/MyCryptoBank Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCEWn4UUSAX1xLQHKXkaBbuQ Instagram: https://www.instagram.com/mycryptobank/ Author: Bitcointalk username: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2403273 EOS wallet name: summertime31 Đánh giá dự án ICO MyCryptoBank

[Review ICO] Đánh giá dự án Careonchain (Phần 2)

Website: https://www.careonchain.io/ Whitepaper: https://www.careonchain.io/whitepaper.pdf Twitter: https://twitter.com/careonchain Facebook: https://www.facebook.com/careonchain2/ Telegram: https://www.t.me/careonchain —————————————————————————- Author: Bitcointalk username: ailatoi112 Bitcointalk profile link: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1809468 ETH ADDRESS: 0x9fD56aE0ca17E36aEE6fD4bAcE459e48E9D5a795 [Review ICO] Đánh giá dự án Careonchain (Phần 2)

[Review ICO] Đánh giá dự án Foresting (Phần 1)

Website: https://foresting.io/ Whitepaper: https://forestingnetwork.com/whitepaper/FORESTING_Whitepaper_Eng_Ver.0.92.pdf?ver0.2 Twitter: https://twitter.com/foresting_io Facebook: https://www.facebook.com/forestingHQ/ ——————————————————————————– Author: Bitcointalk username: ailatoi112 Bitcointalk profile link: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1809468 ETH ADDRESS: 0x9fD56aE0ca17E36aEE6fD4bAcE459e48E9D5a795 [Review ICO] Đánh giá dự án Foresting (Phần 1)

Neogame ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Nền Tảng

WEBSITE: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4861898.0 ANN Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4861898.0 WHITEPAPER: https://neogame.io/wp-content/uploads/2018/08/Neogame_WhitePaper-Aug18.pdf TELEGRAM: https://t.me/neogame_tkt ————————————————————————————————————- Author: xiaozay Bitcointalk profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1789940 Neogame ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Nền Tảng

Labelscoin ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Whitepaper

————————————————————————————————————- Website: https://www.labelscoin.io/ Whitepaper: https://www.labelscoin.io/LABELSCOIN_WH_v0.5.pdf Ann: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4975736 Telegram https://t.me/labelscoinblockchain Author: bulahp Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2169550 Labelscoin ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Whitepaper

Capverto ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Tổng Quan

————————————————————————————————————- Website: https://capverto.com/landing Whitepaper: https://capverto.com/landing#whitePaper Telegram https://t.me/CAPVERTOOFFICAL Author: bulahp Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2169550 Capverto ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Tổng Quan