[ Monvid ico reviews ] Đánh giá và giới thiệu tổng quan dự án Monvid ICO

WEBSITE: https://www.monvid.io/ WHITEPAPER: https://monvid.io/docs/white-paper.pdf TWITTER: https://twitter.com/monvid_io FACEBOOK: https://www.facebook.com/monvid.net MEDIUM: http://medium.com/@monvid.net/ REDDIT: https://www.reddit.com/r/monvid/ TELEGRAM: https://t.me/monvid_io ———————————————————————————————————– User Bitcointalk: davishuynh0612 Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2131178 ETH: 0x3c6b3e341e280cd00860D7e87686dc5E190a77e4 [ Monvid ico reviews ] Đánh giá và giới thiệu tổng quan dự án Monvid ICO

[Review ICO] Đánh giá dự án ALIVE CASINO (Phần 3)

Official site: https://aliveplaycasino.com/ Whitepaper: https://aliveplaycasino.com/assets/doc/whitepaper.pdf ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4573692 Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4681242.0 Facebook: https://www.facebook.com/alivecasino/ Telegram: https://t.me/alivecasino Twitter: https://twitter.com/alivecasino/ —————————————————————— Bitcointalk username: ailatoi112 My profile bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1809468 ETH : 0x9fD56aE0ca17E36aEE6fD4bAcE459e48E9D5a795 [Review ICO] Đánh giá dự án ALIVE CASINO (Phần 3)

Mfun ICO Review – Phân Tích Và Đánh Giá Whitepaper

Website: https://mfun.io/ Whitepaper: https://mfun.io/Mfun-White-Paper.pdf ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3753013.0 Twitter: https://twitter.com/mfunofficial Telegram: https://t.me/mfunofficial Create by: blackcat911 Bitcointalk URL : https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2031018 Mfun ICO Review – Phân Tích Và Đánh Giá Whitepaper

Qravity ICO Review – Phân Tích Và Đánh Giá Whitepaper

🌐Website: https://qravity.com/ 🌐Whitepaper: https://qravity.com/en/whitepaper/ 🌐ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3913750.msg37585855#msg37585855 🌐Telegram: https://t.me/QravityCom Video by: phongqq Bitcointalk profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1965044 Qravity ICO Review – Phân Tích Và Đánh Giá Whitepaper

[Paygine ICO Reviews] Đánh giá đội ngũ quản lý dự án paygine Team

official website: https://www.paygine.com/ whitepaper: https://www.paygine.com/assets/helpers/files/en.pdf ————————————————————————————————————- Author: phamthanhhuu Bitcointalk profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2131494 [Paygine ICO Reviews] Đánh giá đội ngũ quản lý dự án paygine Team

Buddy ICO Review – Giá Trị Token Và Khả Năng

Buddy ICO Review – Giá Trị Token Và Khả Năng Website: https://token.buddy.works/ ANN thread: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3798597 WhitePaper: https://files.buddy.works/ico/BuddyWhitepaper.pdf Telegram: https://t.me/buddytoken Facebook: https://www.facebook.com/gitbuddy/ Twitter: https://twitter.com/buddygit Author: A Chang Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2307876 ETH: 0x380A5234EC8A93be1d91FB9301D46cE53949602d Buddy ICO Review – Giá Trị Token Và Khả Năng

Giới thiệu, đánh giá dự án ico Extradecoin

Extradecoin là sàn giao dịch của Việt Nam, dành cho các trader và game thủ Website: https://extradecoin.com/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1YoHpGnS2fYCJwrQQuJL99ByM2ILIsL4-/view Telegram: https://t.me/extradecoinofficial Bounty: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4765253 —– My bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1621976 Giới thiệu, đánh giá dự án ico Extradecoin