Đánh giá dự án ICO tiềm năng ThinkCoin

Website: https://www.thinkcoin.io/ YouTube: https://www.youtube.com/thinkcoin Instagram: https://www.instagram.com/thinkcoin Facebook: https://www.facebook.com/ThinkCoinToken Twitter: https://twitter.com/ThinkCoinToken Medium: https://medium.com/thinkcointoken LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/thinkcointoken Reddit: https://www.reddit.com/user/thinkcointoken Whitepaper: https://www.thinkcoin.io/#whitepaper Bitcointalk proffile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1226910 Đánh giá dự án ICO tiềm năng ThinkCoin

Phân tích và đánh giá ICO Zerobank

Web: https://zerobank.cash/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1VyyV2WksKE5xbmmwp_QjeK4Vf6YKEVfZ/view ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4437670.0# Telegram: https://t.me/zerobank_cash —————— Author: daturit Bitcointalk Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1567500 ETH: 0x7fe7fe8663794cA6Cc3b6BB4680bCE03c026Aa3a Phân tích và đánh giá ICO Zerobank

KACHINGCOINS.io – Đánh Giá Chi Tiết Dự Án – ICO Review

* Website: https://kachingcoins.io/ *WhitePaper: https://drive.google.com/file/d/1VDImRBOHQVYeDVSvy3qkkcgrn9vaeF43/view *Medium: https://medium.com/@kachingcoins *Telegram: https://t.me/kachingcoins *Facebook: https://www.facebook.com/Kachingcoins/ *Twitter: https://twitter.com/KachingCoins *By: YuongDump. Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2086882 ETH: 0x2873179C727b6CEb6379c8D1FD441Af977EFeB12 KACHINGCOINS.io – Đánh Giá Chi Tiết Dự Án – ICO Review

[Review ICO] EVO (Live) – Nền tảng Blockchain để đánh giá và phát triển kỹ năng của con người

Web: https://goo.gl/fqJHDY Wp: https://partners.evo.live/docs/evowp-… ANN: https://bitcointalk.org/index.php?top… Twitter: https://twitter.com/REAL_EVOLIVE Fb: https://www.facebook.com/Evolive.world/ Telegram: https://t.me/evolive_ru —————— Author: Dangvuongbtc Bitcointalk Profile:https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1288286 ETH: 0x34CCd4762523B7F97c7F38d11A43F4681BCe4926 [Review ICO] EVO (Live) – Nền tảng Blockchain để đánh giá và phát triển kỹ năng của con người

Phân tích và đánh giá ICO Cryptonia Poker

More infomations: —————————— IСO [10 April, 2018 – 01 Jul, 2018] —————————— Twitter: https://twitter.com/CryptoniaPoker Facebook: https://www.facebook.com/cryptoniapoker Telegram: https://t.me/cryptoniapoker YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=tMBGHOqo2a0 Whitepaper: http://www.cryptonia.poker/public/content/Cryptonia_White_Paper.pdf Website: http://www.cryptonia.poker author: daturit Bitcointalk profile: https://bitcointalk.org/index.php?act… eth wallet: 0x7fe7fe8663794cA6Cc3b6BB4680bCE03c026Aa3a Phân tích và đánh giá ICO Cryptonia Poker