Обзор ICO Elysian – Электронная Коммерция на Blockchain

Сайт ICO – https://elycoin.io/ Whitepaper – https://elycoin.io/whitepaper/english Bitcointalk ANN – https://bitcointalk.org/index.php?topic=3333050.0 Telegram – https://t.me/elysian_ely Author – https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2063361 Ethereum – 0x3b5ff50da9e2f615938fd81ad4d164bf52d56c71 Обзор ICO Elysian – Электронная Коммерция на Blockchain

Elysian ico review – Đánh giá tổng quan dự án biến đổi mạnh mẽ mô hình kinh doanh TMDT

Nhiều cải tiến về hiệu quả và bảo mật sẽ hiển nhiên đối với các nhà đầu tư và người tiêu dùng, chẳng hạn như phân phối nhanh hơn, bảo mật dữ liệu khách hàng và bảo vệ chống trộm…

[솔직한 리뷰] 장단점이 뚜렷한 이커머스 플랫폼 ICO ELYSIAN 입니다.

*추천과 구독, 알람 설정 부탁드립니다! 제휴문의 / Business Request : 71sisadrake@gmail.com ▶ 후원금 주소 : 우리은행 1002-335-989949 백X환 ▶ 에이다 주소 : DdzFFzCqrhtC7BYwJs96Z7wX9DvUUEWmQCH4wcduJW85ULoWNERoewgT1z9PTH2yVgzZBAJvsrc9gXwQYXnMYhDAhDQpJksyA4WMmVfg ▶ 이더리움 주소 : 0x1425f04d8d96bd0b0091700e9ee54478051c0d32 ▶ 트론 주소 : 0xf4b7227561c697c75e6c9871783a0c21e7add917 ▶비트코인 주소 : 3BXLpdem6T6BbPze72ZZ1qzgN62pFt246K ▶ 라이트코인 주소…

Elysian ICO survey (RU) Выводит безопасность на новый уровень

Website – https://elycoin.io/ Whitepaper – https://elycoin.io/whitepaper/english Twitter: https://twitter.com/Elysian_ELY Telegram: https://t.me/elysian_ely ANN Thread – https://bitcointalk.org/index.php?topic=3333050.msg34852238#msg34852238 My BTT Username – BitindaHouse My BTT profile – https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1295360 Elysian ICO survey (RU) Выводит безопасность на новый уровень

ELYSIAN – CHECK ICO

web: https://elycoin.io/ wp: https://elycoin.io/whitepaper/english telegram: https://t.me/elysian_ely twetter: https://twitter.com/Elysian_ELY fb: https://www.facebook.com/ElysianxELY —————— Author: HATAKE158 Bitcointalk Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2047669 ELYSIAN – CHECK ICO