[ Monvid ico reviews ] Đánh giá và giới thiệu tổng quan dự án Monvid ICO

WEBSITE: https://www.monvid.io/ WHITEPAPER: https://monvid.io/docs/white-paper.pdf TWITTER: https://twitter.com/monvid_io FACEBOOK: https://www.facebook.com/monvid.net MEDIUM: http://medium.com/@monvid.net/ REDDIT: https://www.reddit.com/r/monvid/ TELEGRAM: https://t.me/monvid_io ———————————————————————————————————– User Bitcointalk: davishuynh0612 Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2131178 ETH: 0x3c6b3e341e280cd00860D7e87686dc5E190a77e4 [ Monvid ico reviews ] Đánh giá và giới thiệu tổng quan dự án Monvid ICO

[Review ICO] Đánh giá dự án ALIVE CASINO (Phần 3)

Official site: https://aliveplaycasino.com/ Whitepaper: https://aliveplaycasino.com/assets/doc/whitepaper.pdf ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4573692 Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4681242.0 Facebook: https://www.facebook.com/alivecasino/ Telegram: https://t.me/alivecasino Twitter: https://twitter.com/alivecasino/ —————————————————————— Bitcointalk username: ailatoi112 My profile bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1809468 ETH : 0x9fD56aE0ca17E36aEE6fD4bAcE459e48E9D5a795 [Review ICO] Đánh giá dự án ALIVE CASINO (Phần 3)

Mfun ICO Review – Phân Tích Và Đánh Giá Whitepaper

Website: https://mfun.io/ Whitepaper: https://mfun.io/Mfun-White-Paper.pdf ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3753013.0 Twitter: https://twitter.com/mfunofficial Telegram: https://t.me/mfunofficial Create by: blackcat911 Bitcointalk URL : https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2031018 Mfun ICO Review – Phân Tích Và Đánh Giá Whitepaper

Qravity ICO Review – Phân Tích Và Đánh Giá Whitepaper

🌐Website: https://qravity.com/ 🌐Whitepaper: https://qravity.com/en/whitepaper/ 🌐ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3913750.msg37585855#msg37585855 🌐Telegram: https://t.me/QravityCom Video by: phongqq Bitcointalk profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1965044 Qravity ICO Review – Phân Tích Và Đánh Giá Whitepaper

[Paygine ICO Reviews] Đánh giá đội ngũ quản lý dự án paygine Team

official website: https://www.paygine.com/ whitepaper: https://www.paygine.com/assets/helpers/files/en.pdf ————————————————————————————————————- Author: phamthanhhuu Bitcointalk profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2131494 [Paygine ICO Reviews] Đánh giá đội ngũ quản lý dự án paygine Team

Giới thiệu, đánh giá dự án ico Extradecoin

Extradecoin là sàn giao dịch của Việt Nam, dành cho các trader và game thủ Website: https://extradecoin.com/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1YoHpGnS2fYCJwrQQuJL99ByM2ILIsL4-/view Telegram: https://t.me/extradecoinofficial Bounty: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4765253 —– My bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1621976 Giới thiệu, đánh giá dự án ico Extradecoin

[Review ICO] ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ALPHACAR

—————– Web: https://www.alphacar.io/ Wp: https://www.alphacar.io/r/project/file/AlphaCar_WhitePaper_EN.pdf ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4390635.msg39103759#msg39103759 Twitter: https://twitter.com/AlphaCar_ Fb: https://www.facebook.com/alphacar.io/ Telegram: https://t.me/AlphaAutoAssociation —————— Author: itachi777 Bitcointalk Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2021750 [Review ICO] ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ALPHACAR