Giới Thiệu ICO Sharevest – GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CÁC CÔNG TY TƯ NHÂN TỐT NHẤT

Web: https://www.sharevest.co/ Face: https://www.facebook.com/sharevestx/ Ytb: https://www.youtube.com/channel/UChscpyI-Lu4dHuvylb5cUnQ/featured Twitter: https://twitter.com/sharevestX Wp: http://sharevest.co/WHITEPAPER.pdf ——————————————— Author: bokinhvan Bitcointalk Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2174505 ETH: 0x0A85D812b853Bae2be38c4E0148109AA79c74110 Tận dụng công nghệ Blockchain để mã hóa tài sản, giúp tăng vốn hoặc đầu tư dễ dàng, với fiat và crypto.…

BIZAVEST.INFO – Giải Phóng Sức Mạng Của Analytics Phân Cấp – ICO Review

* Website: https://bizavest.info/ *ANN thread: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2490619.0 *WhitePaper: https://www.bizavest.info/whitepaper.pdf *Telegram: https://t.me/bizavest *Facebook: http://facebook.com/bizacoin *Twitter: http://twitter.com/bizacoin *By: YuongDump. Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2086882 ETH: 0x2873179C727b6CEb6379c8D1FD441Af977EFeB12 BIZAVEST.INFO – Giải Phóng Sức Mạng Của Analytics Phân Cấp – ICO Review

Reviews 6 nhà sáng lập đầu của ICO EdenChain

Website: https://edenchain.io/ Whitepaper: https://edenchain.io/wp-content/uploa… Telegram: https://t.me/edenchainio Reddit: https://www.reddit.com/r/edenchainio/ Facebook: https://www.facebook.com/edenchainio Twitter: https://twitter.com/edenchainio Bitcointalk usename: hoaduoc ETH wallet: 0x80467F11A938dA7De42220F8072eb45D22Da7634 Reviews 6 nhà sáng lập đầu của ICO EdenChain

[Review ICO] EVO (Live) – Nền tảng Blockchain để đánh giá và phát triển kỹ năng của con người

Web: https://goo.gl/fqJHDY Wp: https://partners.evo.live/docs/evowp-… ANN: https://bitcointalk.org/index.php?top… Twitter: https://twitter.com/REAL_EVOLIVE Fb: https://www.facebook.com/Evolive.world/ Telegram: https://t.me/evolive_ru —————— Author: Dangvuongbtc Bitcointalk Profile:https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1288286 ETH: 0x34CCd4762523B7F97c7F38d11A43F4681BCe4926 [Review ICO] EVO (Live) – Nền tảng Blockchain để đánh giá và phát triển kỹ năng của con người

Thông tin về ICO và token sale của dự án UCHIT

Website: https://www.uchit.info/ Whitepaper: https://uchit.info/Uchit-Whitepaper.pdf Telegram: https://t.me/uchit_coin Twitter: https://twitter.com/Uchit_coin YouTube Video: https://youtu.be/sdHGQ5NgWYA Facebook: https://www.facebook.com/Uchit-207729296639497/ Bitcointalk usename: bayupermana ETH wallet: 0x4Bf782cC4eA2E063ba2d873e0E789f4B5ecc6b03 Thông tin về ICO và token sale của dự án UCHIT

PAYERA.io – ERA MỚI CỦA THẾ GIỚI CRYPTO – ICO Review

* Website: http://payera.io/ *ANN thread: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3512743.0 *WhitePaper: http://payera.io/WHITEPAPER.pdf *Telegram: https://t.me/payera *Facebook: https://www.facebook.com/payera.io/ *Twitter: https://twitter.com/PAYERAio *By: YuongDump. Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2086882 ETH: 0x2873179C727b6CEb6379c8D1FD441Af977EFeB12 PAYERA.io – ERA MỚI CỦA THẾ GIỚI CRYPTO – ICO Review