[ Review ICO ] Thông tin về cộng đồng và đối tác phát triển của mạng VANTA

Website: https://vanta.network/ Reddit: https://www.reddit.com/r/vantanetwork/ Twitter: https://twitter.com/vantanetwork Telegram: https://t.me/vantanetwork Bitcointalk usename: jonismokerxz https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1849814 Ethereum wallet: 0x3BBaB94e1614085D4F3FcD5aaED891D35377F292 [ Review ICO ] Thông tin về cộng đồng và đối tác phát triển của mạng VANTA

ICO VANTA NETWORK thông tin về ICO của dự án

Website: https://vanta.network/ Whitepaper: https://vanta.network/doc/VANTA_White_Paper.pdf Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5095100 Telegram: https://t.me/vantanetwork Usename bitcointalk: Henmero https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1881994 Wallet: 0xf0D30251ec45048a2F0a68AD2d15a0deca655b72 ICO VANTA NETWORK thông tin về ICO của dự án

Thông tin Token của dự án Gigtricks ICO Review – part 2

Link của trang website ⇒ https://www.gigtricks.io/ Link Twitter ⇒ https://twitter.com/gigtricksglobal Link Facebook ⇒ https://www.facebook.com/gigtricks Link Telegram ⇒ https://t.me/gigtricks Bitcointalk Username: Thai19 My Bitcointalk Adress ⇒ https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2184506 Thông tin Token của dự án Gigtricks ICO Review – part 2

[ Giới thiệu ICO ] Dapps đã xây dựng trên nền tảng của IOVO

Website: http://iovo.io/ Telegram: https://t.me/iovoledger Medium: https://medium.com/@iovo Github: https://github.com/iovoledger Twitter: https://twitter.com/iovoledger Bct: Vkkokoda https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1898606 Wallet: 0x7780C0B49796De19D3628EDEc6143F8F611Df666 [ Giới thiệu ICO ] Dapps đã xây dựng trên nền tảng của IOVO

CITOWISE ICO Review – NỀN TẢNG BLOCKCHAIN DUY NHẤT CỦA THẾ GIỚI – hot ico 2018

CITOWISE ICO Review – NỀN TẢNG BLOCKCHAIN DUY NHẤT CỦA THẾ GIỚI – hot ico 2018 ——————- website : https://ico.citowise.com/ twitter : https://twitter.com/citowise facebook : https://www.facebook.com/citowise/ telegram : https://www.facebook.com/citowise/ ——————- bitcointalk username : Marlo0619 CITOWISE ICO Review – NỀN TẢNG…

[ Reviews ICO ] Công nghệ DAG của dự án IOVO

Website: http://iovo.io/ Telegram: https://t.me/iovoledger Medium: https://medium.com/@iovo Github: https://github.com/iovoledger Twitter: https://twitter.com/iovoledger Facebook: https://www.facebook.com/iovoledger/ Usename bitcointalk: 1Nherio https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1882912 Wallet: 0x93473b3534c8189917820c4EDFe81dDd63Aa8d11 [ Reviews ICO ] Công nghệ DAG của dự án IOVO

[ Reviews ICO ] Ứng dụng công nghệ của IOVO vào các DApps

Website: http://iovo.io/ Telegram: https://t.me/iovoledger Medium: https://medium.com/@iovo Github: https://github.com/iovoledger Twitter: https://twitter.com/iovoledger Facebook: https://www.facebook.com/iovoledger/ Usename bitcointalk: 1Nherio https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1882912 Wallet: 0x93473b3534c8189917820c4EDFe81dDd63Aa8d11 [ Reviews ICO ] Ứng dụng công nghệ của IOVO vào các DApps

[Review ICO] Securypto || Review Hardware của Dự Án

Securypto Khi bảo mật có vấn đề Website: https://www.securypto.io/ ANN Thread: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5055447 Whitepaper: https://www.securypto.io/#Whitepapertab Telegram community: https://t.me/securypto Twitter: https://twitter.com/Securypto Facebook: https://www.facebook.com/pg/securypto/ Written by Bitcointalk username: vohoailinh Bitcointalk profile link: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2429766 Telegram: https://t.me/vohoailinh ETH: 0x83796F67f45D301E87747E7602982F7fD1B117ad [Review ICO] Securypto || Review Hardware…