Разбор ICO ArtPro

Website: https://art-pro.io/ WhitePaper: https://art-pro.io/files/artPro_white_paper.pdf Telegram: https://t.me/artproplatform Twitter: https://twitter.com/ArtProPlatform Facebook: https://www.facebook.com/ArtProPlatform/ Author: BenRickert Bitcointalk Profile URL: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1033574 Eth: 0xc08221Cd8F2e23Ac0fB55fb677953515A708a023 Разбор ICO ArtPro

Artpro ICO (APT Token): Blockchain nghệ thuật để mua, bán và tin tưởng thị trường?

ArtPro cũng thiết lập một bionetwork toàn diện nhờ đó nghệ thuật thông thường và hiện đại kết nối với tài sản ảo, hợp đồng thông minh cũng như tính xác thực được cải thiện để thiết lập một nền…