[REVIEW ICO] RATEONIUM ICO REVIEW – NỀN TẢNG XẾP HẠNG SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ DỰA TR

[REVIEW ICO] RATEONIUM ICO REVIEW - NỀN TẢNG XẾP HẠNG SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ DỰA TR
RATEONIUM ICO REVIEW – NỀN TẢNG XẾP HẠNG SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ DỰA TRÊN BLOCKCHAIN TOÀN CẦU

NỀN TẢNG DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ BLOCKCHAINT CỦA RATEONIUM THAY ĐỔI CÁCH NGƯỜI TIÊU DÙNG NÓI VỚI NHAU VỀ TRẢI NGHIỆM CỦA HỌ, TẠO RA MỘT HỆ THỐNG SIÊU DỮ LIỆU VỚI CƠ SỞ THỰC TẾ VỀ Ý KIẾN ​​KHÁCH HÀNG THỰC SỰ, ẨN DANH

Website: https://rateonium.com/
Whitepaper: https://rateonium.com/whitepaper.pdf
Twitter: https://twitter.com/rateonium
Telegram: https://t.me/rateonium_community

Author: earn1000btc
Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2106330

[REVIEW ICO] RATEONIUM ICO REVIEW – NỀN TẢNG XẾP HẠNG SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ DỰA TR