Review ICO – Buddy – 5. Onepager

Review ICO -  Buddy - 5. Onepager
Buddy là một “Nền tảng Tự động hóa Phát triển Phân cấp”. Là dự án thiên về mặt kỹ thuật. Buddy về cơ bản là một nền tảng phi tập trung cho các nhà phát triển mà qua đó họ giúp họ xây dựng và triển khai phần mềm và ứng dụng. Chúng giúp các nhà phát triển dễ dàng hơn bằng cách làm cho toàn bộ quá trình được tự động hóa với một loạt các tính năng thân thiện với nhà phát triển bao gồm 80 hành động tự động được tạo thủ công cẩn thận giúp người dùng phát triển và triển khai phần mềm.

More Infomation:

– Website: https://token.buddy.works/
– ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3798597
– Whitepaper: https://files.buddy.works/ico/BuddyWhitepaper.pdf
– Onepager: https://files.buddy.works/ico/OnePager.pdf
– Telegram: https://t.me/buddytoken & https://t.me/buddytoken2
– Twitter: https://twitter.com/buddygit
– Facebook: https://www.facebook.com/gitbuddy/
– Reddit: https://www.reddit.com/r/buddyhq/
– Linkedin: https://www.linkedin.com/company/10293199

_________________________________________________________________
Creator detail:
– Bitcointalk Username: Promickey
– Bitcointalk Profile Link: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1306934

Review ICO – Buddy – 5. Onepager