RATEONIUM ICO REVIEW – NỀN TẢNG XẾP HẠNG SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ DỰA TRÊN BLOCKCHAIN TOÀN CẦU

RATEONIUM ICO REVIEW - NỀN TẢNG XẾP HẠNG SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ DỰA TRÊN BLOCKCHAIN TOÀN CẦU
RATEONIUM ICO REVIEW – NỀN TẢNG XẾP HẠNG SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ DỰA TRÊN BLOCKCHAIN TOÀN CẦU

– Website: https://rateonium.com/
– Whitepaper: https://rateonium.com/whitepaper.pdf
– Telegram: https://t.me/rateonium_community
– Twitter: https://twitter.com/rateonium

– Bitcointalk Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2027069
– Myetherwallet:0x3AE5094abF75bf643173C2b9f0aDF3076Dad8A7b

RATEONIUM ICO REVIEW – NỀN TẢNG XẾP HẠNG SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ DỰA TRÊN BLOCKCHAIN TOÀN CẦU