Phân tích và đánh giá ICO Zerobank

Phân tích và đánh giá ICO Zerobank
Web: https://zerobank.cash/
Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1VyyV2WksKE5xbmmwp_QjeK4Vf6YKEVfZ/view
ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4437670.0#
Telegram: https://t.me/zerobank_cash
——————
Author: daturit
Bitcointalk Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1567500
ETH: 0x7fe7fe8663794cA6Cc3b6BB4680bCE03c026Aa3a

Phân tích và đánh giá ICO Zerobank