Neluns ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Whitepaper

Neluns ICO - Phân Tích Và Đánh Giá Whitepaper
🌐Website: https://neluns.io/

🌐Whitepaper: https://neluns.io/static/ver165/whitepaper/whitepaper.pdf

🌐ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4694028.msg42366589#msg42366589

🌐Telegram: https://t.me/TheNelunsChannel

Video by: phongqq

Bitcointalk profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1965044

Neluns ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Whitepaper