GID COIN ICO REVIEW – Giới thiệu tổng quan dự án GID Coin

GID COIN ICO REVIEW - Giới thiệu tổng quan dự án GID Coin
GID COIN ICO REVIEW – Giới thiệu tổng quan dự án GID Coin

Chúng tôi muốn kiếm tiền quốc tế được bao gồm bởi hai mặt hàng quý giá nhất trên thế giới, được cung cấp và bảo mật bởi Blockchain.

Website: https://gidcoin.io/
Whitepaper: https://gidcoin.io/wp-content/uploads/2018/05/WhitePaper_En_GIDCOIN_0418.pdf
Twitter: https://twitter.com/gid_coin
Facebook: https://www.facebook.com/gidcoin/
Telegram: https://t.me/gidcoin

Author: Leoanh19932016
Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2118347

GID COIN ICO REVIEW – Giới thiệu tổng quan dự án GID Coin