Blockfreelancer ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Nền Tảng

Blockfreelancer ICO - Phân Tích Và Đánh Giá Nền Tảng
Website – https://blockfreelancer.com/tokensale/
WhitePaper – https://blockfreelancer.com/tokensale/bfc-whitepaper.pdf
Telegram – https://t.me/joinchat/Isg4fxBIUNevymiu0gYPQA

BTT Name: moonstruck
BTT Link: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1012906
ETH wallet: 0x69e3a6B5C07be1f1d874d0263e27F521D6b3D323

Blockfreelancer ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Nền Tảng